Wonen 3.0

Het team wordt begeleid door vijf docenten vanuit verschillende expertises. Deze docenten zijn tegelijkertijd ook werkzaam op de afdeling Wonen 3.0. Dit is een programma vanuit de Hogeschool Utrecht, deze afdeling heeft als kerntaak studenten te coachen die deelnemen aan Challenge Based Education (CBE). Daarnaast faciliteren zij de mogelijkheid van dit soort onderwijs. Momenteel is Celcius het enige team onder Wonen 3.0 dat deelneemt aan een challenge. Er is daarnaast ook een onderzoeksproject dat onder deze afdeling valt, de testcase is het Denver House; Home to Innovation, ook wel bekend als het huis dat werd gebouwd voor de Solar Decathlon Challenge 2017. Dit huis is opgezet op het Utrecht Science Park en is bedoeld om andere projecten, zoals Celcius, te ondersteunen door middel van het bieden van een testomgeving.  

 

Cookie settings